Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Opole, 14.11.2013

Zapytanie
ofertowe
W związku z
realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55,
45-061 Opole
projektu pod nazwą: „Przebudowa budynku
Izby Rzemieślniczej w Opolu w celu utworzenia Rzemieślniczego
Inkubatora Przedsiębiorczości przy Branżowym Centrum Biznesu
”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia pn.: Zakup 50 krzeseł biurowych, kod i nazwa ze
Wspólnego Słownika Zamówień: 39112000-0 Krzesła
1. Przedmiot
zamówienia
Przedmiotem
zamówienia są krzesła biurowe w ilości 50 sztuk, o wymiarach:
Masa krzesełka –
minimum 16 kg.
2. Sposób i
termin składania ofert
Oferty można
składać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu,
znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole, nadsyłać
pocztą tradycyjną na w/w adres lub elektroniczną na adres
info@izbarzem.opole.pl do dnia 22.11.2013r.
3. Informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie
internetowej pod adresem www.izbarzem.opole.pl z podaniem nazwy,
siedziby i adresu wykonawcy do dnia 22.11.2013r.
4. Sposób
uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje można
uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzmieślniczej w Opolu,
znajdującej się przy ul.Katowickiej 55, 45-061 Opole lub
telefonicznie, pod numerem 77 454 31 73 w. 28.
5. Termin
wykonania zamówienia
do
29 listopada 2013 r.
6. Kryteria oceny
ofert
Kryterium oceny
ofert będzie zaproponowana cena – 100%.
Niniejsze zamówienie
nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *