Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
9. Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw odbędzie się 16-18 października 2019 r. w
Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Mała i średnia przedsiębiorczość to
najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny
temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O
możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed
przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie,
osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje
zagraniczne z kilkudziesięciu państw.


Wydarzenie to jest już na stałe zapisane jest w
tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni
Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg
warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i
zagranicy.
Osiem ubiegłych edycji zgromadziło liczne grono
przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk
gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących
przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
– Wypełniliśmy niszę, która istniała w
Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest
potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest
1,7 mln działających firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw.
Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się tych firm
oraz reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i
samorządową, Rządem i Parlamentem – to główne wyzwania i
zadania jakie stoją przed Kongresem – mówi Tadeusz Donocik,
Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz
Przewodniczący Rady Programowej Kongresu.
Udział w kongresie jest bezpłatny.
Więcej na: https://bit.ly/2n7GZkq

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *