Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Moja Przyszłość – Moja Firma 2

Technician at work

Izba Rzemieślnicza w Opolu realizuje projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. “Moja przyszłość-moja firma 2” nr projektu RPOP.07.03.00-16-0004/18 Działanie 7.3 „Zakładanie działalności gospodarczej” RPO WO 2014-2020 Cel projektu:Projekt ma na celu powstanie 50 nowych przedsiębiorstw w woj. opolskim. W jego ramach 75 osób (w tym min. 38 kobiet) zostanie […]

PROGRAM Erasmus +

Generation X Y Z as banner headline

Tytuł: Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi  Akcja kluczowa 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk  Czas trwania: 01-09-2020 – 28.02.2023: 30 miesięcy  Partnerzy:  1 Hanse-Parlament (HP), Niemcy (Lead Partner) (partner wiodący)  2 Berufsakademie Hamburg IG BA-H GmbH (BAHH), Niemcy  3 Izba Rzemieslnicza w Opolu (CCO), Polska  4 Wielkopolska Izba Rzemieslnicza w Poznaniu […]

Branżowe Centrum Biznesu

Branżowe Centrum Biznesu

O PROJEKCIE Celem projektu jest wzmocnienie sektora otoczenia biznesu oraz poprawa konkurencyjności Izby Rzemieślniczej w Opolu poprzez uruchomienie Branżowego Centrum Biznesu sektora budowlanego, świadczącego kompleksowe usługi dla branży budowlanej. W wyniku realizacji inwestycji wprowadzone zostaną dwa kompleksowe pakiety:1. kooperacja firm2. usługi specjalistyczne. Kooperacja firm.Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie zakresu usług budowlanych (murarstwo, dekarstwo, stolarstwo, malowanie […]

Rzemieślniczy Inkubator Przedsiębiorczości

Przy Branżowym Centrum Biznesu Izby Rzemieślniczej uruchomiony został Rzemieślniczy Inkubator Przedsiębiorczości, którego celem są:– wzmocnienie sektora otoczenia biznesu oraz poprawa konkurencyjności Izby Rzemieślniczej w Opolu;– poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w woj. opolskim poprzez zapewnienie kompleksowej oferty usług wspierających w ramach Inkubatora;– poprawa uwarunkowań podejmowania działalności w woj. opolskim;– wzmocnienie i wzrost konkurencyjności Izby Rzemieślniczej w Opolu […]