Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Przygotowanie do profesjonalnego planowania i zarządzania projektami innowacyjnymi – taki jest główny cel warsztatów, które 20 czerwca odbędą się w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Uczestnicy tego spotkania będą mieć okazję nie tylko poznać teorię, ale też zdobyć praktyczne umiejętności podczas zadań warsztatowych oraz gry symulacyjnej. 

W programie:

1. Teoretyczne podstawy zarządzania projektami innowacyjnymi: definicja, istota, rodzaje i przykłady projektów i przedsięwzięć, ich rola i znaczenie dla organizacji, podstawowe parametry, rozwój i znaczenie zarządzania projektami we współczesnych przedsiębiorstwach, wsparcie metodyczne, interesariusze projektu, czynniki sukcesu projektów, integracja procesów innowacji oraz zarządzania projektami.
W tym bloku tematycznym w ramach zadania warsztatowego przewidziano opracowanie karty projektu, modelu fazowego oraz struktury podziału pracy.
2. Gra symulacyjna: Fort Boyard – jak plan projektu wpływa na jego przebieg i efekty? Celem gry jest poznanie przez uczestników zasad planowania i kontroli realizacji projektów, doświadczenie wartości planowania oraz wzrost motywacji do profesjonalnego planowania i zarządzania projektem innowacyjnym.
3. Operacyjne zarządzanie projektami innowacyjnymi: istota zarządzania projektami na poziomie operacyjnym, planowanie i sterowanie realizacją projektów, monitorowanie wykonania harmonogramu.
W tym bloku tematycznym w ramach zadania warsztatowego przewidziano opracowanie planu działań (metoda CPM i PERT), planowanie zasobów i kosztów, monitorowanie projektu z wykorzystaniem metody wartości wypracowanej (EVM).
4. Ocena opłacalności realizacji projektów innowacyjnych: faza przedinwestycyjna (studium możliwości inwestycyjnych, studium przedrealizacyjne, studium wykonalności), analiza ryzyka, analiza finansowa inwestycji.
W tym bloku tematycznym w ramach zadania warsztatowego przewidziano zastosowanie dynamicznych metod rachunku oceny ekonomicznej efektywności inwestycji.
5. Wykorzystanie MS Project do planowania i kontroli projektów: prezentacja praktycznych aspektów wsparcia informatycznego wybranych projektów na przykładach praktyki przemysłowej, omówienie funkcjonalności programu MS Project.
6. Podsumowanie warsztatów: pytania i odpowiedzi.

Warsztaty są bezpłatne! Potrwają od godz. 9.00 do 15.00.

Zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o zgłoszenia telefoniczne (77 40 33 643) lub mailowe (j.jozkow@ocrg.opolskie.pl) do 18 czerwca do godz. 15.00. Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *