Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Już wkrótce mija termin składania dokumentów na tytuł honorowy „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”, który nadawany jest przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zasłużonym rzemieślnikom posiadającym znaczny i uznany dorobek artystyczny jednocześnie stanowiąc zwieńczenie ich dotychczasowych osiągnięć i zasług. Warto wystąpić z wnioskiem o przyznanie tytułu jak najszybciej, ponieważ nabór trwa tylko do końca października br.

Dotychczas odbyły się dwie edycje w 2013 i 2015 roku, nadając honorowy tytuł 31 rzemieślnikom z 17 różnych dziedzin. Informacje dotyczące laureatów honorowego tytułu znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/kultura/mistrz-rzemiosl-artystycznych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje tytuł z własnej inicjatywy lub na wniosek:

    organu administracji publicznej;
    władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących  statutową działalność kulturalną;
    kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej RP;
    Związku Rzemiosła Polskiego.

W celu zgłoszenia kandydata, do tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”,  należy złożyć do ministerstwa następujące dokumenty:

    wniosek o nadanie tytułu honorowego „mistrz rzemiosł artystycznych”;
    dokumentację fotograficzną przedstawiającą różne wyroby własne, świadczące o kunszcie artystycznym kandydata, na podstawie których dokonywana będzie ocenia (15-30 szt.);
    dyplom mistrzowski;
    kopie dyplomów z wystaw, konkursów, dokumentów mówiących o społecznym uznaniu i innych istotnych dla oceny;
    oświadczenie o byciu rzemieślnikiem.

UWAGA! Brak jednego z powyższych dokumentów traktowany jest jako błąd formalny i taki wniosek nie będzie rozpatrywany.

Wnioski należy kierować na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071
Warszawa

Dodatkowych informacji udziela:
Paulina Rutkowska
tel.: (22) 42 10 177
e-mail: prutkowska@mkidn.gov.pl

Wnioski znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *