Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Opracowanie zaadresowane jest do pracodawców, a zwłaszcza do potencjalnych uczniów i ich rodziców, podkreślając istotne znaczenie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego i wykorzystania osobistego talentu. W sposób panoramiczny zaprezentowane jest szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wskazaniem na naukę w rzemiośle oraz korzyści ze zdobywania konkretnego zawodu i konieczności otwartości na zmiany i innowacje.

Publikacja odnosi się do problematyki społecznej i kulturowej w obszarach zagadnień:

    znaczenie dialogu społecznego w rzemiośle i jego praktyczne aspekty,
    teraźniejszość i przyszłość – wyzwania i problemy oświaty zawodowej,
    cele rzemieślniczej nauki zawodu,
    rzemieślnicza nauka zawodu – aktualne uwarunkowania prawne oraz tradycje rzemieślniczego kształcenia zawodowego na tle przemian historycznych.

Podkreślona jest istota szkolnictwa zawodowego oraz jego wkład w rozwój gospodarczy społeczeństwa w ujęciu mikro i makro (lokalne społeczności oraz ogół społeczeństwa polskiego).  Wskazuje, czym jest dialog społeczny, jego wielopłaszczyznowość oraz  szanse na osiąganie wspólnych celów przez różnych interesariuszy, podkreślając przy tym, że kształcenie dualne w przypadku rzemiosła jest specyficzną formą takiego dialogu. Podjęte są także wątki historyczne dla pokazania, że szkolnictwo zawodowe to sukces rzemiosła i jego zasługi, niemal tysiącletnie doświadczenie i umiejętność dostosowywania się do zmian.

„Współcześnie jednym z najważniejszych, wręcz priorytetowych wyzwań dla społecznych partnerów uczestniczących w dyskusjach (dialogach) jest odpowiedz na pytanie jak przygotować zawodowo młodzież do nadchodzących zmian i przeobrażeń na rynku pracy. Jedną z koncepcji jest tworzenie i rozwijanie branżowego dualnego systemu kształcenia zawodowego. W opracowaniu ta koncepcja została uznana „ jako idealny przykład praktycznego dialogu społecznego”. Podkreślono przy tym, że jej podstawą jest współpraca na wszystkich płaszczyznach takich uczestników dyskusji społecznej jak: szkoła, pracodawcy, pracownicy, a także przedstawiciele państwa. Dualny system kształcenia zawodowego to model z perspektywą, innowacyjny, a zarazem otwarty, który uczy żyć godnie, stabilnie, w zgodzie z talentem i wykorzystaniem zdobytych już kwalifikacji i doświadczeń.”

Publikacja wydana przez Związek Rzemiosła Polskiego pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego.

Pobierz Rzemiosło publikacja.pdf
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *