Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Z uwagi na dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego oraz wszyscy przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości przekazali na ręce Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Jarosława Gowina wspólne stanowisko dotyczące  zagrożeń jakie niesie za sobą całkowite zamknięcie polskiej gospodarki.

“(…) Zamknięcie gospodarki spowoduje potężny kryzys i likwidację ogromnej liczby miejsc pracy. Musimy temu przeciwdziałać, podchodząc do kwestii sanitarnych ze szczególną odpowiedzialnością. (…) Według licznika strat gospodarczych spowodowanych przez COVID-19 już dziś polska gospodarka traci codziennie ponad 660 mln złotych” –  piszą we wspólnym stanowisku przedstawiciele przedsiębiorców.

“Tylko ogólnonarodowa odpowiedzialność i samodyscyplina pozwolą uniknąć głębokiego lockdownu, którego konsekwencjami może być całkowite załamanie gospodarki, bankructwa firm oraz masowe zwolnienia i skokowy wzrost bezrobocia. Kraje europejskie, które już wprowadziły lockdown, nie zamknęły gospodarek swoich krajów. W Polsce również musimy o to walczyć. (…) Przedsiębiorcy od początku wiedzieli, jak należy działać: wzięli na siebie odpowiedzialność za zdrowie pracowników, przeorganizowali pracę w firmach, wprowadzili pracę zdalną na dużą skalę oraz przeznaczyli ogromne środki na testowanie i systemy bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko transmisji wirusa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *