Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

8 grudnia 2021 w siedzibie Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie miał miejsce Wyborczy Kongres Związku Rzemiosła Polskiego. W obradach Kongresu uczestniczyło 101 delegatów. Przewodniczącym Kongresu był prof. Jan Klimek, wiceprezes ZRP . Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem Związku Rzemiosła Polskiego, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości oraz wyboru Prezesa i członków komisji rewizyjnej.

Kongres większością głosów (69 na 100 głosujących) zdecydował, że Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego,  na kolejną 4 letnią kadencję, został ponownie Pan Jan Gogolewski, rzemieślnik branży cukierniczej. Kontrkandydatami do fotela prezesa byli Zbigniew Sulżycki  z Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze (uzyskał 10 głosów) oraz Daniel Trojak z Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej (uzyskał 19 głosów). Prezes ZRP podziękował za obdarzenie go zaufaniem dotyczącym dalszego kierowania Związkiem przez kolejne cztery lata. Podkreślił, że liczy na dalszą dobrą współpracę z Zarządem  i wszystkimi organizacjami członkowskimi ZRP, także tymi, które poparły innych kandydatów.

W wyborach do komisji rewizyjnej startowało 11 kandydatów zgłoszonych przez izby rzemieślnicze. Do wyboru pełnego składu tego gremium (7 osób) potrzebne były dwie tury. Poniżej wybrany skład nowej komisji rewizyjnej ZRP:

    Grzegorz Mielnicki – Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna,
    Krzysztof Motyka – Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości
    w Szczecinie,
    Piotr Hadrysiak – Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
    Jan Skuza – Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
    Lidia Buczek – Izba Rzemieślnicza w Łodzi
    Tadeusz Kobus – Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
    Karol Pawlak – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Po części wyborczej miała miejsce dyskusja dotycząca aktualnych, ważnych dla środowiska rzemieślniczego zagadnień. Przewodniczący Kongresu prof. Klimek zwrócił uwagę na poruszany już od dłuższego czasu  problem innowacyjności polskich firm rzemieślniczych i zmiany pokoleniowej, która jest nieodzowna dla szeregu zakładów rzemieślniczych. Prezes Gogolewski poinformował o bieżących pracach Rady Przedsiębiorczości i działaniach ZRP w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczących kształcenia zawodowego w rzemiośle w systemie dualnym i szkolnictwa branżowego. Poza tym delegaci poruszyli jeszcze między innymi następujące kwestie:

– konsekwencje dla firm rzemieślniczych z wdrożenia przepisów podatkowych zawartych w tzw. „Polskim Ładzie”

– konieczność większego zaangażowania wszystkich izb rzemieślniczych w proces konsultacji prawa gospodarczego i kontynuacji projektu dot. monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła finansowanego z funduszy unijnych

– potrzeba podjęcia działań na rzecz lepszego wizerunku rzemiosła w mediach

– możliwości dla rzemiosła i jego organizacji w ramach środków finansowych dostępnych w programach regionalnych, w ramach, których możliwe jest uzyskanie wsparcia m.in. na realizację zadań statutowych dot. oświaty zawodowej.

żródło: ZRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *