Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Składka
zdrowotna przedsiębiorców w 2015 r. będzie wynosiła 279,41 zł,
natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne 3104,57 zł.
W dniu 20 stycznia
2015 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z
zysku, w czwartym kwartale 2014 r., na podstawie którego ustalana
jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie
zdrowotne.
Zgodnie z
komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w
czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4139,42 zł. Podstawa wymiaru
składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających
działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być
niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym
kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na
ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy
wymiaru.
Sładka zdrowotna w
wysokości 279,41 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej
3104,57 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
r.

Źródło:
www.stat.gov.pl, stan z dnia 21 stycznia 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *